Sürdürülebilirlik

Abco Kurumsal


Sürdürülebilir Ürün Politikası

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak;


  • Müşteri memnuniyetine odaklanmış, deneyimli ve yetkinliği sürekli geliştirilen ekiple çalışmak,
  • ISCC PLUS gerekliliklerinin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli olan altyapı, teknik ekipmanlar ve kaynak ihtiyaçlarını belirlemek, sağlamak ve sürdürmek,
  • ISCC PLUS Sistemini açıklık, güvenilirlik, tutarlılık, bütünlük, kalite ve şeffaflık temelinde yürüterek bu doğrultuda izlenebilirlik ve gözetim zinciri kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
  • Sürdürülebilir ürün müşterilerimize ISCC PLUS gereklilikleri kapsamındaki tüm kayıt ve belgelerin gönderilmesini sağlamak,
  • ISCC PLUS gerekliliklerini yerine getirerek, proseste oluşacak risk ve fırsatları değerlendirmek, sistemin sürekli iyileştirmesini ve sürekliliğini sağlamak,
  • ISCC PLUS gerekliliklerinin düzenli periyotlarda iç denetimlerle kontrol edilmesini sağlamak,
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve Kalite Politikası’na uygun çalışılmasını sağlamak,


Taahhüdümüzdür.